Sprzęt Sportowy

Trucizna w powietrzu

Mimo stale pogarszającej się jakości powietrza w dużych polskich miastach, wielu obywateli bagatelizuje problem smogu lub nie podejmuje żadnych kroków w celu ochrony życia i zdrowia przed nim. Dlaczego tak się dzieje? Być może z klasycznego stwierdzenia, że jednostka nie ma na nic wpływu lub z braku świadomości jak wielkim zagrożeniem jest zanieczyszczone powietrze.

Z czym przyszło nam żyć?


Aby zrozumieć jak ważna jest ochrona przed smogiem należy uświadomić sobie, czym tak właściwie jest ta gęsta chmura, unosząca się najczęściej nad wielkimi miastami. Smog smogowi nie równy. Wyróżnia się jego dwa rodzaje, lecz w Polsce ze względów klimatycznych występuje (w okresie grzewczym) tak zwany smog londyński. W tej chmurze ciężkich pyłów znajdują się cząsteczki dwutlenku siarki, tlenki azotu, węgla i sadza. To wszystko trafia do naszych płuc!

Mała lekcja chemii


Jeżeli wymienione związki chemiczne nie robią na kimś wrażenia, to może warto sobie uzmysłowić czym właściwie są. Przecież zewsząd docierają informacje o szkodliwych spalinach i innych substancjach wokół nas. Doprowadziło to do momentu, w którym ludzie zobojętnieli na takie wiadomości. Dlatego warto wiedzieć, że dwutlenek siarki to gaz gryzący i drażniący płuca, wykazującym właściwości bakterio- i pleśniobójcze – jest szkodliwy nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt i roślin. Tlenek azotu nie jest groźny, występuje w organizmie człowieka, lecz jest gazem bardzo reaktywnym – w powietrzy reaguje z tlenem w wyniku czego powstaje silnie trujący dwutlenek azotu.

Można by wymieniać tak dalej, a to dopiero początek góry lodowej. Nie ignoruj problemu zanieczyszczonego powietrza, chroń się przed smogiem!

You may also like...