Sporty wodne

Kurs SRC.

Wszyscy pasjonaci pływania jachtami po morzu oprócz patentu motorowodnego muszą posiadać uprawnienia do obsługi radiostacji VHF krótkiego zasięgu. Uprawnienia te można zdobyć zdając egzamin przed Royal Yachting Association w skrócie RYA lub komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kurs SRC

Kurs SRC online jest to szkolenie, które ma na celu przygotowanie jego uczestników do egzaminu przeprowadzane za pomocą sieci internetowej.
Szkolenie to obejmuje niezbędna wiedzę z zakresu obsługi radiostacji VHF, procedury radiowe oraz wiedzę o łączności radiowej w paśmie VHF.
Kurs radiooperatora SRC online oprócz wiedzy teoretycznej zawiera moduł praktyczny, który ma na celu nauczyć obsługi radiostacji.
Jednym wymaganiem, którzy uczestnicy koniecznie muszą spełnić to ukończone 16 lat. Kursy SRC online są przeważnie organizowane w powiązaniu do zaplanowanych sesji egzminacyjnych UKE. Po zdaniu egzaminu uczestnik dostaje certyfikat, który uprawnia do go korzystania z urządzeń radiokomunikacyjnych na statkach niepodlegających konwencji SOLAS w obszarze morza A1

Koszty kursu SRC

Koszty takiego kursu zawierają się w przedziale 350 – 400 zł, w zależności od oferty danej firmy. Firm szkolących w omawianym zakresie jest naprawdę sporo, więc można wybrać ofertę, która będzie najbardziej korzystna. Natomiast koszt samego egzaminu to około 125 zł w przypadku stawania przed komisją UKE.

Podsumowując, kursy SRC online są świetną opcją uzyskania uprawnień do obsługi radiostacji krótkiego zasięgu w dobie pandemii COVID-19, ponieważ zmniejsza się ryzyko zakażenia.

Artykuł powstał na podstawie tej strony

You may also like...